Logo zka-project
ZKA project
Phone (+48) 324234715
Mobile (+48) 501163061
www.zka-project.pl
z.karczmarek@zka-project.pl
NIP 6471553486
REGON 241052740
Registered At: Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr 30259/2008
Account: Kredyt Bank S.A. O/Rybnik 53150012141212100811490000